Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

LHKPN KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

karo

LHKPN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

bendahara

Jumlah pegawai wajib LHKPN2
Jumlah pegawai yang wajib LHKASN/SIHARKA32
Jumlah yang suda melaporkan LHKPN, LHKASN/SIHARKA33

Persentase Pelaporan LHKPN, LHKASN/SIHARKA 97%